Organisasjonsutval

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Rebecca Riise Bjerknes, Arild Iversen (begge Volda), Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel (alle Hornindal).

To politiske organiseringar skal slåast saman til eitt felles. I den samanhengen er det opp til organisasjonsutvalet å utforme det nye politiske landskapet i nye Volda kommune.

Oppgåver:

Organisasjonsutvalet skal ta føre seg den politiske organiseringa, regelement for dei politiske utvala og deleringsreglement. Til dette arbeidet tek organisasjonsutvalet utgangspunkt i følgjande notat: ORGANISASJONSKOMITEEN NOTAT 120517

Utvalet har allereie landa på at det vil vere 33 medlemmer i kommunestyret til Nye Volda.

Les nyheiter frå Organisasjonsutvalet.