Påskequiz 2019

Kvar dag heile påska vil vi leggje ut ein ny video med to påskenøtter. Til saman skal svara på kvart spørsmål gi deg eit løysingsord på totalt 10 bokstavar.

Bokstavane du tek med deg frå svaret i kvart spørsmål er ikkje sortert i rett rekkjefølgje, så her må du stokke om for å få rett løysingsord til slutt.

Klarer du å finne løysingsordet, kan du vere med i trekninga av eit Nye Volda kaffikrus (og heider og ære!) 🙂

Videoane vert publisert frå torsdag 18. april til måndag 22. april og vert publisert på vår Facebook-side!

Frist for å svare har no gått ut.