Fellesnemnda

Fram til nytt kommunestyre for «nye» Volda kommune vert konstituert hausten 2019, vil Fellesnemnda fungerere som eit førebels kommunestyre.

Fellesnemnda kan derfor binde den nye kommunen både økonomisk og juridisk.

Denne nemnda vart formelt oppretta 20. juni 2017, etter at Stortinget vedtok kommunereforma nokre dagar tidlegare. Før dette vedtaket var det ei førebels Fellesnemnd.

Møteaktivitet i nemnda er om lag éin gong i månaden.

I Fellesnemnda er det totalt ti politikarar – fem frå Hornindal og fem frå Volda. Leiaren i nemnda er Stig Olav Lødemel, som er ordførar i Hornindal.

Faste medlemmer

Hornindal: Stig Olav Lødemel (H) (leiar), Randi Langlo (AP), Eldar Engelund (SP), Bente Tryggestad (SP), Brynhild Lund Notøy (V)

Volda: Jørgen Amdam (AP), Sølvi Dimmen (SP), Odd Harald Sundal (SP), Margrete Bjerkvik (KrF), Odd Arne Folkestad (FrP)

Varamedlemmer:

Hornindal: Silvia Prøven Tangen (SP), Anders Hjellbakk (SP), Anne Raftevold (H), Per Maurset (AP), Nina Lødøen Øen (V)

Volda: Hild Våge (AP), Gunnar Strøm (SV), Øyvind Festø (MDG), Margrete Trovåg (AP), Dan Helge Bjørneset (H), Arild Iversen (KrF), Roald Arnold Espset (FrP), Sindre Rotevatn (H)

Alle innkallingar, protokollar og relevante dokument til møta i Fellesnemnda finn du på sida Dokument og protokollar.

Siste nytt frå Fellesnemnda