Organisasjonsutval

Organisasjonsutvalet starta opp 11. mai 2017, og allereie på første møte var det ei brei einigheit blant medlemmene om korleis den nye politiske strukturen skulle organiserast.

Mellom anna var utvalet samde om at den nye kommunen bør ha 33 medlemmer i kommunestyret, og etter litt diskusjon landa utvalet på at formannskapet skulle ha 9 medlemmer.

Etter kvart som prosessen har skride fram, har også utvalet kome fram til at dei ønskjer tre tenesteutval: 

  1. Helse og omsorg
  2. Oppvekst og kultur
  3. Forvaltning og utvikling

Jørgen Amdam er leiar for utvalet. Vil du kontakte han?
Send ein e-post!

Organisering

Volda-ordførar Jørgen Amdam er leiar for utvalet.

Resten av samansetninga er komplettert av Rebecca Riise Bjerknes, Arild Iversen (begge Volda), Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel (alle Hornindal).

Møtereferat

Du finn alle referat frå møta i Organisasjonsutvalet under Dokument og Protokollar.

Nyheiter frå organisasjonsutvalet