Sektorprosess

For å ruste opp organisasjonen til å vere klar for å bli ny kommune 1. januar 2020, er det mange prosessar som går føre seg i dei tre sektorane Helse og omsorg, Samfunnsutvikling og Oppvekst.

I tillegg er stab- og støttefunksjonane i full gang med å organisere tenestene.

Interkommunale prosessar

Relevante dokument, prosjektnotat og framdriftsplanar for kvar einskild prosess finn du ved å klikke deg inn på dei ulike boksene over.

For meir informasjon, ta kontakt med dei komande kommunalsjefane for din aktuelle sektor, med prosjektleiaren eller kommunikasjonsrådgjevaren. 

Her finn du relevant kontaktinformasjon.