Sektorprosess

Relevante dokument, prosjektnotat og framdriftsplanar for kvar einskild prosess finn du ved å klikke deg inn på dei ulike boksene over.

For meir informasjon, ta kontakt med dei komande kommunalsjefane for din aktuelle sektor, med prosjektleiaren eller kommunikasjonsrådgjevaren. 

Her finn du relevant kontaktinformasjon.