Sektorprosess

Frå hausten 2018 og fram mot samanslåingsdatoen 01.01.2020 skal sektorane i eksisterande Hornindal og Volda jobbe saman for å lage den nye organsieringa av tenestene i Nye Volda.

Kva sektorprosess leitar du etter?

Relevante dokument, prosjektnotat og framdriftsplanar for kvar einskild prosess finn du ved å klikke deg inn på dei ulike boksene over.

For meir informasjon, ta kontakt med dei komande kommunalsjefane for din aktuelle sektor, med prosjektleiaren eller kommunikasjonsrådgjevaren. 

Her finn du relevant kontaktinformasjon.