Vallister til kommunestyrevalet 2019

Torsdag 9. mai vart vallistene for det komande kommunevalet godkjent av valstyret for nye Volda kommune. I alt var det 11 listeforslag som vart godkjende.

Dei vallistene som er offisielle, er listene til;

 • Arbeidarpartiet
 • Framstegspartiet
 • Høgre
 • Kristeleg Folkeparti
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Partiet De Kristne
 • Raudt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
 • Volda-lista

Alle listene finn du her: Vallister nye Volda