Valstyret i nye Volda kommune

Valstyret i nye Volda kommune er sett saman av dei same politikarane som sit i Fellesnemda. Fellesnemnda vedtok samansetjinga av valstyret sjølve den 21. juni 2018.

Det betyr at valstyret for valet 2019 er sett saman på følgjande måte:

Leiar

Stig Olav Lødemel (H)

Nestleiar

Jørgen Amdam (AP)

Medlemer

 • Sølvi Dimmen (SP)
 • Odd Harald Sundal (U)
 • Margrete Bjerkvik (KRF)
 • Odd Arne Folkestad (U)
 • Randi Langlo (AP)
 • Eldar Engelund (SP)
 • Bente Tryggestad (SP)
 • Brynhild Lund Notøy (V)

Varamedlemer

 • Anne Raftevoll (H), for Stig Olav Lødemel
 • Hild Våge (AP), Gunnar Strøm (SV), Øivind Festø (MDG) og Margrete Trovåg (AP) for Jørgen Amdam, Sølvi Dimmen og Odd Harald Sundal
 • Dan Helge Bjørneset (H), Arild Iversen (KRF), Roald Espset (FRP) og Sindre Rotevatn (H) for Margrete Bjerkvik og Odd Arne Folkestad
 • Per Maurset (AP), for Randi Langlo
 • Silvia Prøven Tangen og Anders Hjellbakk (SP), for Eldar Englund og Bente Tryggestad
 • Nina Lødøen Øen (V), for Brynhild Lund Notøy

Spørsmål til gjennomføring av valet?

Om det er noko du lurer på kring gjennomføring av årets fylkesting- og kommunestyreval, ta kontakt med valadministrasjonen!